JŪS NOLASĪT NOLĪGUMU, LAI IEGĀDĀTU NYE COUNTDOWN PRODUKTUS.

THIS “KILLERSPOTS® Inc. | NYE COUNTDOWN.com, llc” TERMS OF USE AGREEMENT (“Agreement”) IS A LEGAL AND BINDING AGREEMENT BETWEEN YOU (“YOU,” “YOUR,” OR “YOURSELF”), AS THE END USER, AND “KILLERSPOTS® Inc. | NYE COUNTDOWN.com, llc” (“OUR,” “US,” “WE,” “KILLERSPOTS® Inc. | NYE COUNTDOWN.com, llc” OR “COMPANY”), WHICH GOVERNS YOUR USE OF OUR INTERNET-BASED MEDIA DISTRIBUTION AND DATA COLLECTION SUBSCRIPTION SERVICE (the “Service”) TOGETHER WITH ALL INFORMATION, CONTENT, PRODUCTS, MATERIALS AND SERVICES MADE AVAILABLE TO YOU BY US AND/OR THIRD PARTIES THROUGH THIS CREATIVE AUDIO/ VIDEO PRODUCTION (Collectively, the “Creative Audio/ Video Production” IE NYE CUSTOMIZED AUDIO UN VIDEO COUNTDOWN). You acknowledge that by ordering any of the NYE Countdown products before December 10, 2018, that delivery of your order / the customized product(s); will not be delivered until after December 10, 2018. All orders placed after December 10, 2018 should be delivered within 72 hours of ordering via an emailed link to the email supplied to NYECountdown.com, llc. order, unless otherwise updated. You can update your email and profile on NYECountdown.com under the “MY ACCOUNT”. Questions? Email support at SUPPORT@NYECountdown.com 24 stundas dienā līdz janvārim 2, 2019.

LŪDZU IZLASIET ŠO NOLĪGUMU, LŪDZAM IEPRIEKŠ CREATIVE AUDIO / VIDEO PRODUCTION LIETOŠANU. REĢISTRĒTIES, pasūtot tiešsaistē vai pa tālruni, izmantojot vai citādi pievienojot radošo audio / video ražošanu vai jebkuru tā sastāvdaļu, jebkurā gadījumā jūs piekrītat, ka jūs esat izlasījis un sapratis šo līgumu, uzskatot, ka kļūsit par partiju ŠO NOLĪGUMU UN PIEKRĪTU SŪTĪT UN SASNIEGT ŠO NOTEIKUMU UN NOSACĪJUMUS. ŠO KREATĪVU AUDIO / VIDEO RAŽOŠANA tiek piedāvāta un pieejama tikai profesionāliem radio raidītājiem, DISC JOKEIKIEM, KONSULTANTIEM, ETIELĀM, VIESNĪCĀM, NIGHTCLUBS, BARIEM, RESTORĀNIEM, TIRGOTĀJIEM UN CITIEM CITIEM PROFESIONĀLAJĀM PERSONĀM UN / VAI VIENĪBĀM. JA, JEBKÄDAS PAMATOJUMS, Jūs nepiekrītu un nepiekrītu visiem šā nolīguma noteikumiem un nosacījumiem, lūdzu, atceļiet reģistrācijas / pasūtīšanas procesu un nepieejiet vai neizmantojiet produktu, radošu audio / video materiālu vai jebkuru mūziku, tekstu vai CITI MATERIĀLI, KAS PIEEJAMI AR CREATIVE AUDIO / VIDEO RAŽOŠANU JEBKĀDA VEIDA.

The product(s) being registered and sold are the audio timed voice parts, the custom audio voiced parts and the video effects of the NYE Countdown Shell WITHOUT the copy written music. NYECountdown.com, llc. uses the music on the countdowns for demonstration purposes only. All custom orders will receive their voiced customized insert and a “New Year’s Eve Custom Countdown DEMO TRACK” with music at no charge. (the additional “nye demo” download is for a sample | promotional use and instructional purposes only) You must be a working professional disc jockey or nightclub to purchase the NYE Countdown. By purchasing the “NYE Shell” and customized vocal dj drop from NYECountdown.com, llc. you are agreeing to abide by all music licensing copyrights and domestic | international copyright laws and indemnify and hold harmless Killerspots.com, Inc., NYECountdown.com, llc., its affiliates, agents and producers.

All orders are ONE LICENSE – ONE DOWNLOAD that is receipt trackable and traceable by our NYECountdown.com, llc. licensing software.

JŪS STRIKOLIZ IEROBEŽOJAS, KA IESPĒJAMIES VAI IESNIEGT JEBKURAS UN VISAS KILLERSPOTS.COM, Inc. & NYECOUNTDOWN.COM, LLC iesniegtos skaitļus. ONTO YOUTUBE, VIMEO, FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM vai jebkuru citu kopīgu tīmekļa vietņu un FTP vietņu, ja jums nav izteiktas rakstiskas DOKUMENTĀCIJAS no mūsu licencēšanas nodaļas.

Visi videoklipi ir atzīmēti ar ūdenszīmi, lai identificētu visus un visus pārkāpumus. Visus pārkāpumus turpinās un kļūs iekrāsota melnā sarakstā un aizliegta turpmāko pirkumu veikšana.

Lietošanas noteikumi:

  • Šī Creative Audio / Video ražošana tiek piegādāta jums kā gala lietotājam, un tāpēc to nekādā veidā nedrīkst pārveidot, pielāgot, pārraidīt, pārdot, iznomāt, iznomāt, licencēt, pārsūtīt, izplatīt vai citādi izsniegt trešajām personām. vai jebkādā veidā izmainīts.
  • Company grants to you a non-exclusive, non-transferable, non-sub-licensable, revocable license to use the object code copy of the Creative Audio/ Video Production distributed with this Agreement (the “Copy”) along with related documentation during the term of this Agreement on a single CPU, which CPU you may change from time to time. Such license shall be terminable as provided herein.
  • Šī radošā audio / video ražošana ir līdzeklis, lai saņemtu Sabiedrības sniegto saturu, un nepieciešams, lai Uzņēmums izveidotu un apstiprinātu individuālu kontu, lai abonētu Pakalpojumu. Katru kontu ir atļauts izmantot tikai persona, kas izveidojusi kontu. Nekādā gadījumā kontu nedrīkst kopīgot vai izmantot vairāk nekā viens lietotājs, un šāda darbība tiek uzskatīta par iemeslu konta darbības pārtraukšanai, konta darbības pārtraukšanai vai citai sodīšanai. Tas ietver jūsu individuālā konta ID pieejamību jebkurai citai personai / organizācijai.
  • Jūs apliecināt, ka uzņēmums saglabā ekskluzīvu Creative Audio / Video produkcijas kontroli un visas ar to saistītās intelektuālā īpašuma tiesības. Parakstot satura piegādes pakalpojumu, kas tiek piedāvāts Creative Audio / Video produkcijā, jūs to vairs neuzņemat. Ja vien tas nav skaidri norādīts šeit, jums netiek piešķirtas nekādas tiesības vai licences patentiem, autortiesībām, komercnoslēpumiem vai preču zīmēm saistībā ar Creative Audio / Video produkciju vai tās saturu, un Uzņēmums patur visas tiesības, kas nav skaidri noteiktas tālāk. Creative Audio / Video produkcija satur patentētu un konfidenciālu informāciju, ko aizsargā autortiesību likumi un starptautisko līgumu noteikumi.
  • Jūs piekrītat neizņemt no Creative Audio / Video produkcijas kopijām jebkādus paziņojumus par autortiesībām un / vai citām īpašumtiesībām, kas tiek rādītas Creative Audio / Video produkcijā, kā sākotnēji norādījis uzņēmums.
  • Jūs piekrītat nediskompilēt, izjaukt, atšifrēt, tulkot, rediģēt, radīt atvasinātus darbus no, izgudrot vai rekonstruēt vai pārdot Creative Audio / Video produkciju vai mēģināt vai palīdzēt citiem veikt jebkuru no iepriekš minētajiem.
  • Jūs piekrītat nepatiesāt, izplatīt, izplatīt, pārdot, padarīt pieejamu trešajām personām vai izplatīt šo Creative Audio / Video produkciju jebkuram vai izmantot Creative Audio / Video produkciju komerciāliem vai nekomerciāliem mērķiem bez iepriekšējas rakstiskas rakstiskas piekrišanas no uzņēmuma. Jebkura šāda nesankcionēta izplatīšanas darbība ir federālo autortiesību likuma pārkāpums saskaņā ar 17 USC sadaļu 106, par kuru jūs varat uzskatīt par atbildīgu par tīšu nelikumīgu rīcību, par ko sodāma ar naudas sodu līdz pat simtam piecdesmit tūkstošiem dolāru ($ 150,000) par pārkāpumu.
  • Radošās audio / video produkcijas saturs ir trešo personu īpašums, kas saglabā īpašumtiesības uz to un ir licencējis to uzņēmumam. Saturu aizsargā autortiesības un citi intelektuālā īpašuma tiesību akti. No Uzņēmuma saņemto saturu var parādīt, izmantot un atskaņot tikai abonents, kuram saturs ir pieejams, un tikai mērķiem, kas ietilpst šī Līguma darbības jomā.
  • Jūs piekrītat neizmantot saturu tādā veidā, kas varētu pārkāpt autortiesības vai citu ekskluzīvu aizsardzību, kas tiek nodrošināta darbam, un apliecināt, ka jebkura veida pārkāpumi, izmantojot šo Līgumu, pārtrauks jūsu tiesības uz privāto dzīvi saskaņā ar šo Līgumu un var radīt arī personisku juridisku atbildību valsts vai federālo likumu. Federālie likumi paredz smagas civiltiesiskās un kriminālās sankcijas par autortiesību aizsargātu skaņu ierakstu un / vai citu aizsargātu darbu neautorizētu reproducēšanu, izplatīšanu, nomu vai ciparu pārraidi saskaņā ar 17 USC sadaļām 501, 506. Ar autortiesībām aizsargātu darbu autortiesību neautorizēta kopija ir zādzība, par kuru jūs varat saukt pie atbildības tūkstošiem dolāru par zaudējumiem. Jebkurš no satura, kas pieejams Peer to Peer (P2P) tīklā vai kāds cits neaizsargātu aizsargāto vai aizsargājamo darbu augšupielādes veids, ir autortiesību pārkāpums. Šis līgums ir paziņojums par autortiesību aizsardzību saturam, kas tiek piegādāts, izmantojot Creative Audio / Video produkciju, un jebkāda nelikumīga izmantošana var izraisīt tīšu autortiesību pārkāpumu konstatēšanu federālajā tiesā, kas sodāma ar naudas sodu līdz pat simt piecdesmit tūkstošiem ($ 150,000) dolāru par pārkāpumu vai citu smagu civilo vai kriminālatbildību.
  • Jūs saprotat, ka viss saturs ir ūdenszīme ar personīgo ID, kas jums ir izsekojama, un ka jūs būsit atbildīgs par Radošās audio / video produkcijas vai satura pilnīgu vai daļēju pārpublicēšanu vai nelegālu pārpublicēšanu saskaņā ar iepriekš minēto.

Termiņš This Agreement commences upon your acceptance (as described above) and will end when terminated. This Agreement will be deemed to terminate immediately if you fail to comply with any material term or condition contained herein. Upon termination, your license rights end and you will no longer have access to or be able to receive the subscription content. Company reserves the right to terminate this Agreement and disable the Creative Audio/ Video Production at Company’s discretion at any time. The restrictions set out in this Agreement shall remain in force even after termination or expiration.

Atteikšanās no garantijām. You expressly agree that use of and access to the Creative Audio/ Video Production application is at your sole risk. The content is provided on an “as is” and an “as available” basis. We do not make, and hereby disclaim, any representations or warranties regarding the Creative Audio/ Video Production, content, Company website, and/or other products and services offered through the Company or any portion thereof, express, implied or statutory, including (without limitation) implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, title, non-infringement of third party rights, or any warranties arising by course of dealing or custom of trade. We make no representation or warranty that any material, content, products or services displayed on or offered through the Creative Audio/ Video Production are accurate, complete, appropriate, reliable, or timely. We also make no representations or warranties that the Creative Audio/ Video Production will meet your requirements and/or your access to and use of the service will be uninterrupted or error-free, free of viruses, malicious code, or other harmful components, or otherwise secure. Some jurisdictions do not allow the exclusion of certain warranties. Accordingly, some of the above exclusions may not apply to you.

Atbildības ierobežojums. Maksimāli pieļaujamā likumā, ko pieļauj piemērojamie likumi, ne Uzņēmums, ne tā licencētāji, piegādātāji, partneri, filiāles vai trešo personu pakalpojumu sniedzēji nav atbildīgi pret jums vai trešajām personām par jebkādiem tiešiem, netiešiem, nejaušiem, īpašiem, piemēriem, sodiem vai izrietošiem zaudējumu atlīdzināšanu vai jebkādu citu zaudējumu veidu jebkādā veidā, kas izriet no šī Līguma vai saistībā ar šo Līgumu, vai jūsu Creative Audio / Video produkcijas izmantošana, neatkarīgi no prasības veida vai prasības pamata, vai uzņēmums ir vai nav informēja par šādu zaudējumu iespēju. Dažas jurisdikcijas neļauj ierobežot vai izslēgt atbildību par nejaušiem vai izrietošiem zaudējumiem. Attiecīgi daži no iepriekš minētajiem ierobežojumiem un izslēgšanas var nebūt jums piemērojami.

Informācijas izmantošanu. Jūs ar šo piešķirat Uzņēmumam atļauju izmantot jebkādu informāciju, kas iegūta, izmantojot Creative Audio / Video produkciju vai citu informāciju, ko Sabiedrībai paziņo, jebkurā veidā, ko uzņēmums izvēlas, vai nu komerciāliem vai nekomerciāliem mērķiem.

Izmaiņas. Uzņēmums patur tiesības jebkurā laikā mainīt šo Līgumu un uzlikt jaunus vai papildu noteikumus vai nosacījumus Creative Audio / Video produkcijas izmantošanai. Šādas izmaiņas un papildu noteikumi un noteikumi stājas spēkā nekavējoties un iekļauti šajā Līgumā. Radošās audio / video produkcijas turpmāka izmantošana tiks uzskatīta par tā pieņemšanu.

Atlīdzība. You agree to defend, indemnify and hold us harmless against any losses, expenses, costs or damages (including our reasonable attorneys’ fees, expert fees’ and other reasonable costs of litigation or proceedings) arising from, incurred as a result of, or in any manner related to any claim or action based upon (a) your breach of, or failure to comply with, the terms and conditions of this Agreement, (b) your use of the Creative Audio/ Video Production , and/or (c) the use of the Creative Audio/ Video Production by any other person using your IDs. We may, in our discretion, participate in the defense of any such claim or action and any negotiations for its settlement or compromise. No settlement which may adversely affect our rights or obligations shall be made without our prior written approval. We reserve the right, at our own expense and on notice to you, to assume exclusive defense and control of any such claim or action and then your corresponding indemnification obligation will end.

Likuma izvēle un piekrišana jurisdikcijai. Šo Līgumu reglamentē Ohaio štata ASV likumi, neņemot vērā tās tiesību aktu kolīziju normas; un jūs ar šo piekrītat izņēmuma jurisdikcijai un norises vietai federālajās un valsts tiesās, kas atrodas Clermont apgabalā, Ohaijā, ASV attiecībā uz visiem strīdiem, kas rodas vai ir saistīti ar Creative Audio / Video produkciju. Turklāt jūs ar šo piekrītat, ka šādās tiesās ir izņēmuma jurisdikcija un vieta attiecībā uz jebkuru darbību, kuru jūs uzsākāt pret mums (vai mūsu filiālēm).

Visa vienošanās. This Agreement constitutes the entire agreement between you and Company and governs your use of the Creative Audio/ Video Production, superseding any prior agreements between you and Company. You also may be subject to additional terms and conditions that may apply when you use affiliate services, third-party content, or third-party Creative Audio/ Video Production. If any part of this Agreement is held invalid or unenforceable, that portion shall be construed in a manner consistent with applicable law to reflect, as nearly as possible, the original intentions of the parties, and the remaining portions shall remain in full force and effect. Company’s failure to enforce any right or provisions in this Agreement will not constitute a waiver of such or any other provision. Company will not be responsible for failures to fulfill any obligations due to causes beyond its control.

VISIEM MUITAS VĒRTĒJUMIEM jānotiek sestdienā, DECEMBER 27, 2018 AT NOON, EST, lai garantētu piegādi uz laiku bez steigas maksas.

Visi pasūtījumi pēc šī termiņa beigām radīs maksu par "RUSH FEE" plus jebkuru paātrināto FedEx maksu.

VISI TIRDZNIECĪBAI BEIGU! NAV NAV ATMAKSAS. BEZ IZŅĒMUMIEM.

Ja jums ir kādi jautājumi vai nepieciešama palīdzība, lūdzu, e-pastu support@nyecountdown.com or www.NYECountdown.com. Paldies! Laimīgu Jauno gadu!

*** atlaides brīdinājums ***

Lūdzu, LIETOT VIDEO jūsu NYE Countdown LIVE IN ACTION this New Year’s Eve – and send to us so we can feature you and your venue on our website and social media.

Augšupielādēt to šeit: http://bit.ly/ClientUpload

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!